Timeline   

×

logo

3 december 2021

WDP 2021 wordt uitgeleverd

Vanaf eind week 29  kan de lang verwachte nieuwe versie van WDP2021 geleverd worden.

Ook deze keer zijn er weer meerdere varianten verkrijgbaar en kunnen bestaande WDP gebruikers hun software upgraden. Zie onder de menu optie "BESTELLEN" voor meer informatie.

Win-DigipetOpdeRails heeft zich al georiënteerd op de vernieuwingen en zal in de loop van 2022 haar presentaties hierop aanpassen. 

De presentaties zijn zo opgezet dat per hoofdstuk alle facetten van de software en praktijk toepassingen aan bod komen.
Samen met eigen gemaakte filmpjes, de instructie baan en nog veel meer WDP scenario's vormt dit een compleet pakket aan waardevolle informatie over WDP.

30 oktober 2021

Nieuwe release website en Timeline.

Een nieuwe release van alle onderdelen van onze website is uitgebracht.
Dit was noodzakelijk vanwege updates in de basis software.
De site heeft naast de noodzakelijke technische update ook een uitbreiding van gebruiker functies ondergaan. O.a. deze timeline is hier een van.

20 oktober 2021

TalenTrein

Wind-DigipetOpdeRails heeft een opzet ontwikkeld waarmee het mogelijk is om vanuit de Duits talige software en handboek  dit te ondersteuning in het Nederlands.

Het gaat er om de startende en gevorderde gebruiker inzicht te geven in de structuur van WDP.

Daarvoor is een projectteam samengesteld die voor de toekomst de borging hiervoor op zich neemt.

7 oktober 2021

Inmeettraject met RZTEC

Voor het inmeten van locomotieven is door Win-DigipetOpdeRails een generiek inmeettraject gebouwd.
Dit is voor zien van het RZTEC inmeet apparaat waardoor inmeten efficiënter en nauwkeurig uitgevoerd kan worden.
Het traject voorziet in zowel H0 (AC en DC) als N spoor.
Leden van  Win-DigipetOpdeRails kunnen deze transportabele opstelling in bruikleen mee nemen zodat ze thuis al hun locomotieven kunnen inmeten.
Op de LEDEN site is hiervan een PowerPoint presentatie en alle benodigde informatie beschikbaar.

21 september 2021

Rangeren, pendelen, koppelen en ontkoppelen.

Dat met WDP vele scenario's mogelijk zijn was ons al bekend. 
Win-DigipetOpdeRails heeft op basis van het handboek en club presentaties er een aantal uitgewerkt.
Zowel de WDP projecten, PowerPoint presentaties als filmpjes zijn op onze leden site beschikbaar. 

2 mei 2021

Instructie en Demo baan

Aan de behoefte die de leden uitte voor een instructie / demo baan is invulling gegeven.
Om dit grote project vorm te geven is een projectteam samengesteld. Naar verwachting zal de baan rond de jaarwisseling geïntroduceerd worden.

Met deze instructie baan zijn we in staat de WDP scenario's uit zowel het handboek, onze club presentaties en vele andere scenario's te demonstreren.

20 april 2021

MIJNBAAN op de leden site.

Binnen de vereniging bestaat de behoefte om informatie uit te wisselen over je persoonlijke modelbaan.
Hiervoor is een onderdeel aan de ledensite toegevoegd die dit mogelijk maakt.
De leden kunnen de historie en opzet beschrijven en hieraan foto's toevoegen.
De leden kunnen hieraan likes toevoegen en opmerkingen bij plaatsen.

12 maart 2021

Excursie Miniatur Wundeland Hamburg

Als vereniging willen we geregeld een bezoek brengen aan zowel groot spoor als model spoor banen en tentoonstellingen. Dit kan privé of in tentoonstellingsvorm zijn.

Gestart is met het inventariseren en organiseren van een excursie naar  Miniatur Wundeland Hamburg.
De organisatie is klaar maar door de corona maatregelen is de het bezoek voorlopig uitgesteld tot voorjaar 2022.

8 maart 2021

WDP ontmoet jeugd.

"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" is een waar gezegde dat op onze hobby meer dan van toepassing is.
Alleen we zien dat door allerlei oorzaken de hobbyisten behoorlijk aan het vergrijzen zijn.
Om jongere belangstellenden aan de hobby te binden moeten we kunnen inspelen op een aantal argumenten die hen er van weerhoudt om voor deze mooie en leerzame hobby te kiezen.

Win-DigipetOpdeRails heeft met fa. Bentink de intentie uitgesproken om hierin samen op te trekken.
Het project is door de corona ontwikkelingen tot een nader moment uitgesteld.

1 februari 2021

Club presentaties vervolg.

De presentatie van onze club presentaties die vanwege de corona maatregelen alleen digitaal verzorgd konden worden is een groot succes.

Hoofdstukken 7 t/m 14 zijn in de loop van 2021 verzorgd.

3 augustus 2020

Formele oprichting Win-DigipetOpdeRails.

De vereniging  is ingeschreven bij KvK . Daarvoor zijn er statuten en een huishoudelijk reglement opgesteld die door de leden zijn goedgekeurd.
In het kader van de wet gegevensbescherming en AVG is in het huishoudelijk reglement de Privacyverklaring als bijlage toegevoegd. 
T.b.v. het gebruik van ONS FORUM is een gedrag / spelregels document opgemaakt.

De vereniging is aangemeld bij de NMF. 

Zonder dat we specifieke ledenwerf campagnes konden uitvoeren is het aantal betalende leden gestegen naar 19.

19 juli 2020

ONS FORUM is live gegaan.

Aan de behoefte aan een voor leden afgeschermd forum is invulling gegeven.
Aan de berichten op ONS FORUM kunnen filmpjes, PDF bestanden, ZIP bestanden enz. toegevoegd worden.
Naast het forum is ook een chat-box toegevoegd.
Van onze ledensite en ONS FORUM worden veel gebruik gemaakt en wordt druk bezocht.

11 april 2020

Club presentaties WDP.

De vereniging heeft zich ten doel gesteld om de Duisttalige handleiding van WDP (behoudens hoofdstuk 1) te vertalen naar PowerPoint presentaties.

Hoofdstukken 2, 3, 4, 5 en 6 zijn gereed en de presentaties zijn al verzorgd tijdens de leden bijeenkomsten en Google Meet sessies.

De presentaties bevatten ook filmpjes ter illustratie van de theorie.
Alle presentaties zijn als PDF bestand te vinden op onze afgeschermde ledensite.

1 maart 2020

Beurzen en open dagen.

Het jaarprogramma 2020 is door de covid-19 maatregelen diverse keren bijgesteld.
Aanvankelijk stonden er naast de maandelijkse meetings ook deelname aan beurzen in Weert en Ontrax gepland.
Om de stand op de beurzen te kunnen inrichten heeft de fa. Bentink o.a. een balie/desk en display in onze huisstijl beschikbaar gesteld. Helaas hebben we deze nog niet kunnen inzetten.
Ook de geplande open dagen bij fa. Bentink hebben geen doorgang kunnen vinden.
Hierdoor hebben we onze vereniging daar niet kunnen presenteren en verder onder de aandacht kunnen brengen.

17 februari 2020

Website Leden site

Om alle vereniging informatie onderling te kunnen delen is gestart met de eerste opzet van een afgeschermde LEDEN site. Ieder lid van de vereniging heeft een account en een persoonlijk profiel.
De ledensite wordt steeds verder door ontwikkeld . 
De site is geheel in eigen beheer ontwikkeld. Dat geldt ook voor de CMS.
Borging van deze ontwikkeling is door de eigen leden opgepakt.
Dat geldt zowel voor het technisch, functioneel en content beheer.

28 december 2019

Presentatie nieuwe vereniging.

Met een aantal personen, die in een eerder stadium al toe hadden gezegd in verenigingsverband kennis en ervaring over WDP te willen delen, hebben wij de presentatie van onze nieuwe vereniging voorbereid.
De presentatie, en daarmee de start van Win-DigipetOpdeRails, vond plaats tijdens de opendagen bij de fa. Bentink op 28 december 2019.
In de aanloop naar deze presentatie is er een begin gemaakt met de opzet van de website waarmee we ons naar de buitenwereld kenbaar hebben gemaakt. Daarnaast is er een promotie presentatie samengesteld waarmee we ons kunnen voorstellen.
De fa. Bentink heeft gezorgd voor professionele flyers en logo’s die onze samenwerking uitstralen. Op de website van fa. Bentink hebben we een promotie webpagina ingericht.
Het ledental steeg die dag naar 11 leden hetgeen ons motiveerde verder te gaan met de formele oprichting van de vereniging.

1 augustus 2019

Start initiatief Win-DigipetOpdeRails

Vanaf augustus 2019 hebben er gesprekken plaats gevonden tussen een aantal partijen met als doel een vereniging op te richten ter ondersteuning aan het treinbesturing software pakket Win-DigiPet.

Als basis voor de besprekingen diende het “Oprichtingsdocument” dat hiervoor is opgesteld. Belangrijk uitgangspunt was om een samenwerking tot stand te brengen tussen onze vereniging en de Nederland / Belgische importeur en distributeur van Win-DigiPet (Duits), de fa. Bentink in Apeldoorn.

De uitkomsten van deze gesprekken waren zeer positief, beide partijen hadden vanaf het begin een goede klik.Breaking news

Belangrijk nieuws
Windigipet 2021, Innovaties Deel 1 Configuratie van de RM-modules en RM-monitor

Windigipet 2021, Innovaties Deel 2 Configuratie van de RM-modules en RM-monitor

Windigipet 2021, Innovaties deel 3 de intelligente draaischijf (iDS)

Windigipet 2021 deel 4 intelligente draaischijf (iDS) deel 2

Windigipet 2021, Innovaties deel 5 de treindienstleider expert

Windigipet 2021, Innovaties deel 6 diverse nieuwe functies en uitstel van nieuwe versie 2021

Windigipet 2021, Innovaties deel 7 diverse nieuwe functies.

Beurs ONTRAX weer in 2022

Top 10 Grootste Stoomlocomotieven.

Nieuwsbrief Bentink modelspoor 03-12-2021

OVER ONS, WIE WIJ ZIJN


Wij zijn een landelijke vereniging voor de beginnende en de ervaren modeltrein liefhebber (jong en oud) die gebruik maakt of wil gaan maken van het besturingsprogramma Win-Digipet (WDP). Wij zijn een stel vrienden die als gezamenlijke hobby digitaal bestuurde modeltreinbanen hebben. Hiervoor is onze keuze jaren geleden al gevallen op het zeer uitgebreide software pakket Win-Digipet. Wij hebben zodoende ook elkaar ontmoet. De chemie was gauw gevonden en onze slogan 'OpdeRails' betekent dat wij van mening zijn dat Win-Digipet (afgekort WDP) de meest volledige oplossing is.

WDP is een Duits software pakket dat in meerdere talen (waaronder het Nederlands) is vertaald.
Samen met de firma Bentink Modelspoor, de Nederlandse en Belgische importeur en distributeur van WDP, zullen wij het delen van kennis en vaardigheden in het toepassen van WDP op een collegiale en vriendschappelijke manier promoten en ondersteunen.

Een computer bestuurde modelbaan!
Met Win-Digipet is (vrijwel) alles mogelijk. Met het programma heeft u tools tot uw beschikking om uw modelbaan volledig naar uw wensen in te richten. Treinen kunnen zowel volledig automatisch als handmatig bestuurd worden!
Misschien eerst eens de gratis demo-versie bekijken om daarna enthousiast de small of premium versie van Win-Digipet aan te schaffen.

Maar ... Hoe kan ik Win-Digipet op mijn eigen baan het best toepassen?
De start kunt u leren tijdens de workshop 'Win-Digipet voor beginners' bij Bentink Modelspoor.
Daarna thuis aan de slag en u loopt tegen uitdagingingen aan die om een oplossing of uitleg vragen. Dan is het tijd om u aan te sluiten bij onze club Win-DigipetOpdeRails.
Samen gaan we dan geleidelijk de diepte in. Op het juiste moment stappen maken via leerzame en gezellige bijeenkomsten. Een groep van ervaren Win-Digipet gebruikers staat klaar om elkaar te helpen.
Thuisbaan aspecten komen uitgebreid aan bod!
En wellicht bent u over een tijdje degene die de opgedane kennis weer verder deelt met andere geïnteresseerden.

Samenwerking

In samenwerking met

Bentink Modelspoor

Waar zijn wij mee bezig

Win-DigipetOpdeRails ontwikkeld voordurend een aantal activiteiten. Welke dit zijn wordt in overleg met de leden bepaald.
Hieronder krijgt u een "kijkje in de keuken" waarin de actuele activiteiten kort worden toegelicht.
Club Presentaties

CLUB PRESENTATIES
Demo banen

DEMO BANEN MET WDP SCENARIO'S
Ons Forum

WEB SITE, LEDEN SITE, ONS FORUM
Leden banen

PRESENTATIES LEDEN BANEN
Ontrax

BEURZEN
YouTube kanaal

ONS YOU-TUBE KANAAL
Excursies

EXCURSIES
Ontmoet jeugd

PROJECT WDP ONTMOET JEUGD
Onze missie

Onze missie


MISSIE
Onze missie is:
 • Het bevorderen van kennis en vaardigheden om onze modelbanen optimaal te kunnen besturen met Win-Digipet.
 • Op een collegiale en vriendschappelijke manier met elkaar omgaan.
 • Delen en uitdragen van kennis van het software pakket Win-Digipet.


VISIE
Om optimaal van Win-Digipet gebruik te (leren) maken adviseren wij het volgende traject:
 • Start met een Workshop bij Bentink Modelspoor.
 • Thuis oefenen met de baan & Win-Digipet.
 • Thuis Win-Digipet videos bestuderen.
 • Lid worden van Win-DigipetOpdeRails en deelname aan bijeenkomsten.
 • Resultaat rijdende baan m.b.v. Win-Digipet.


Aanmelden workshops kan:

Aanmelden workshop


Win-Digipet Youtube films kunt u hier bekijken:

WDP Youtube fims


Agenda

Win-DigipetOpdeRails heeft zich ten doel gesteld het gestructureerd bevorderen van uitwisseling en up to date houden van kennis en vaardigheden om onze individuele modelbaan optimaal te kunnen besturen met het software pakket WDP.
Dit willen we bereiken door:
 • 1x per maand periodieke clubdagen op wisselende locaties in het land.
 • 4x per jaar demo- en promotiedagen bij de firma Bentink Modelspoor.
 • Presentaties op beurzen, al dan niet in de stand van Bentink Modelspoor.

De locaties worden in samenspraak met de leden bepaald en vastgelegd in de verenigings-agenda hieronder.
Samen werken we aan WDP projecten waarmee we in staat zijn de software voor de beginnende en gevorderde gebruiker te doorgronden en die informatie te delen.
Met name ook individuele vragen en uitdagingen rond de thuisbaan nemen een belangrijke plaats in op onze agenda.
In het kader hiervan staan de volgende activiteiten gepland:


Woensdag 8 december 2021 - Club meeting via Google-Meet

Zo zijn wij te herkennen op de beurs:

RMK monitor
Win-DigipetOpdeRails foto galerij

Overzicht foto's van onze activiteiten


Win-Digipet bestellen

Bestellingen kunnen geplaatst worden op de website van Bentink Modelspoor
Bentink Modelspoor

Maak een keuze uit een van de volgende opties

Zie voor volledige specificaties:
Specificaties

Demo Versie 2021

4 locomotiven

12 digital systems

50 x 30 Spoorplan

5 zoom levels

Small Edition 2021

20 locomotiven

4 digital systems

75 x 50 Spoorplan

2 Zoom levels

Premium Edition 2021

255 locomotiven

12 digital systems

250 x 200 Spoorplan

5 Zoom levels
Onze missie
CONTACT

Heeft u vragen over onze club of wilt u zich aanmelden als lid.

Maak dan gebruik van het formulier hieronder.
Wij nemen dan spoedig contact met u op.

Door op de de knop "Verstuur bericht" te klikken stemt u in met de digitale verwerking van dit bericht.

C O L O F O N


Kvk

KvK 78738849

NMF

Wij zijn aangesloten bij NMF

Youtube kanaal

Ons Youtube kanaal

Bentink

Samenwerking met fa. Bentink

YaMoRC

Samenwerking met fa. YaMoRC