Timeline   

Op 14 september is er weer onze gezellige en leerzame meeting in Randwijk ....

×

logo

8 juli 2024

Voorbereidingen 5 jarig jubileum

Op 28 december 2024 is het weer 5 jaar geleden dat Win-DigipetOpdeRails is opgericht.
Tijdens de opendagen bij de firma Bentink hebben we ons voor het eerst gepresenteerd en zijn we gestart met het werven van nieuwe leden.

De periode daarna zijn we verder gegaan met het vorm geven van de formele vereniging statuten en huishoudelijk reglement.  Ook is toen de website verder uitgebreid en is de besloten ledensite en ons forum daaraan toegevoegd.

Bij dit heugelijke feit willen we op gepaste wijze stil staan.  We oriënteren ons momenteel op de acties die we ter gelegenheid van dit jubileum willen organiseren.

 

1 juli 2024

Vakantieperiode is gestart

Win-DigipetOpdeRails heeft gedurende het kalenderjaar steeds 10 live meetings in Randwijk.

Gedurende de zomermaanden juli en augustus vieren we vakantie en zijn er geen meetings gepland.

Dat wil niet zeggen dat er op de achtergrond geen projecten lopen. In tegendeel. er zijn leden die elkaar treffen en elkaar ondersteunen.
Ook worden de plannen voor de deelname aan de beurzen in het najaar in de steigers gezet.

In september starten we weer met de reguliere live meetings.

 

11 mei 2024

Vernieuwde opzet live meetings

Tijdens de live meetings hadden we tot nu toe een vaste agenda. Een afwisseling van diverse onderwerpen die vooraf vast stond.

Vanaf nu hebben we een gedeelte vaste agenda en een dynamisch gedeelte.
In het dynamische gedeelte (waaraan we zoveel als mogelijk tijd aan willen besteden) kunnen de aanwezige leden zelf bepalen in welke groep ze willen deelnemen. Elke groep behandeld een specifiek onderwerp. De onderwerpen lopen uiteen van beginners vragen tot expert issues.
Elke groep wordt begeleid door een expert op dat gebied.

Leden kunnen in de loop van de dag ook wisselen van groep.

Inmiddels hebben we ervaren dat deze aanpak een groot succes is. Iedereen komt hierdoor maximaal aan zijn trekken.

25 april 2024

Werkgroep Seinen van start gegaan

De kick-off meeting  voor de werkgroep seinen heeft plaats gevonden.

We zijn gezamenlijk gekomen tot de volgde doelstelling van deze project groep.

 • We gaan uit van het lichttreinstelsel Nederlands vanaf 1955 (Later wellicht aangevuld met het Duitse)
 • We maken een begrippenlijst
 • We maken een overzicht van noodzakelijke hardware en functies die deze moet ondersteunen
 • We maken WDP project(en) waarmee we de functies kunnen presenteren

De werkgroep seinen zal zich bezig houden met het seinstelsel en de implementatie op onze demo baan (banen). Gelukkig hebben we mensen uit de praktijk onder onze leden die hier dagelijks mee werken en ons de fijne kneepjes kunnen vertellen over de werking van seinen en beveiliging.

10 februari 2024

Introductie 3-rail demo baan

Vandaag is onze nieuwe aanwinst de 3-Rail demobaan gepresenteerd.
De volledig gedocumenteerde module is voorzien van een aantal interessante WDP scenario's.

De module wordt ingezet op beurzen en kan zowel gebruikt worden op onze clubdagen als door  individuele leden.

 

31 januari 2024

Nieuwe WDP Bestelpagina

Sinds enige tijd kun je WDP niet meer via de gebruikelijke webwinkel kanalen bestellen.

Daarom heeft Win-DigipetOpdeRails voor deze functie een aparte bestelpagina ingericht die zowel als URL gestart kan worden maar ook vanuit onze website (onderdeel BESTELLEN).

Win-DigiPetOpdeRails faciliteert dit vanuit onze service gerichte instelling, er is  hier géén sprake van enig winstbejag, financieel of commercieel belang.

Het bestellen van WDP producten verloopt exact gelijk aan de bestellingen zoals die op Win-DigiPet (DL) website beschreven staat.

klik hier

16 december 2023

Presentatie WDP voor HCC

Vandaag is Win-DigipetOpdeRails door de HCCm (Hobby Computer Club modelbaanautomatisering) uitgenodigd om een lezing te geven over WDP.

We hebben hier gehoor aan gegeven en zijn met een delegatie van 3 personen naar Soest afgereisd.

Onze Arduino gestuurde WDP baan hebben we gepresenteerd.

Voor een groot en zeer belangstellend publiek hebben we op basis van onze WDP route kaart de belangrijkste aspecten van WDP uiteen gezet.

 

 

9 december 2023

Project Draaischijf

De projectgroep Draaischijf heeft vandaag hun module gepresenteerd.
De module is zo van opzet dat deze zowel als losse module gebruikt kan worden en ook aan de onze uitgebreide demobaan gekoppeld kan worden.

Daarnaast is er een korte module beschikbaar met een aantal kopsporen die zowel aan de draaischijfmodule als aan de demobaan aangesloten kan worden.

Beide modules gaan ingezet worden op onze clubdagen en op de beurzen die we gaan bezoeken.

De draaischijfmodule wordt momenteel voorzien van een aantal WDP scenario's die volledig automatisch gaan werken.

11 november 2023

Deelname Houten digitaal

Houten Digitaal, inmiddels een begrip op de beursvloer.

Win-DigipetOpdeRails heeft ook dit jaar weer hieraan deelgenomen.

Vele bezoekers hebben persoonlijk kennis komen maken en hebben informatie kunnen delen over onze activiteiten en onze vereniging.

Inmiddels zijn we weer uitgenodigd voor deelname in 2024.

23 september 2023

Digitale Infodagen DTS

Vandaag hebben we deelgenomen aan De Digitale Infodagen, in Ermelo.

Een concept ontwikkeld door Domburg Train Support, (DTS) biedt u de unieke kans om  informatie direct bij de bron te halen.

Tijdens de infodagen kun je rechtstreeks in contact komen met de vertegenwoordigers van de diverse systemen.

Wij hebben ons gepresenteerd met onze demobaan.

10 juni 2023

PIKO Locs en wagons zijn uitgeleverd

Vandaag hebben we de bestelling van de PIKO Locs en wagons voor onze leden kunnen uitleveren.

De Locs en wagons zijn voorzien van een fraaie opdruk, onze logo en de WDP stick.

Vele leden hebben ingeschreven. We kijken terug op een geslaagde actie.

Wellicht dat we dit als collective item  elk jaar kunnen voortzetten.

7 mei 2023

Collectors item PIKO locs en wagons

Binnen Win-DigipetOpdeRails is het initiatief ontstaan om locs en wagons te laten bedrukken met ons huisstijl Logo en WDP logo.

De leden van Win-DigipetOpdeRails hebben via een inventarisatie op de ledensite kunnen deelnemen aan deze actie.

Hiervan is door vele leden gebruik van gemaakt.

De bestelling is begin mei 2023 geplaatst en we verwachten over een aantal weken de bestelde locs en wagons uit te kunnen leveren.

Een van de locs en wagons zullen telkens op onze demo baan te bewonderen zijn.

Zie foto's op deze site.

 

 

 

 

19 maart 2023

Projecten die we voor 2023 gepland hebben

Op de algemene jaarvergadering presenteren we het jaarplan waarin staat welke projecten we in het komende jaar ten uitvoer zullen brengen.

In 2023 zijn dat de volgende projecten:

 • Arduino en WDP
 • Website ontwikkeling en  contentbeheer
 • Demobaan Techniek  en WDP Scenario’s
 • Draaischijf
 • Inmeten / Loc decoders
 • TalenTrein / Presentaties
 • Beurzen

De projecten hebben allemaal hun eigen "Trekker" die de voorgang bewaakt en aanstuurt.

In de loop van het jaar zullen we in deze TimeLine de vorderingen publiceren.

9 januari 2023

Nieuwe rubriek op onze website, demo films

Win-DigipetOpdeRails ontwikkelt voortdurend nieuwe demonstratie films.

Dat geldt voor de demo scenario's en voor onze club presentaties. Alle scenario's kunnen zowel in de WDP bureauversie als live op onze demobaan gedemonstreerd worden.

De club presentatie films vormen een vast onderdeel van onze presentaties.
We ontwikkelden al ruim 60 films waarin diverse onderwerpen uit het handboek praktisch worden toegelicht.

Op onze openbare website is hiervoor een nieuwe rubriek in het menu toegevoegd "DEMO FILMS".

In deze rubriek worden filmpjes gepresenteerd en voorgesteld die op ons You-Tube kanaal gepubliceerd zijn.

Naast de algemene gegevens over de film wordt een korte uitleg gegeven over de inhoud van de film.

Er zullen in de toekomst steeds nieuwe films aan deze rubriek worden toegevoegd.

 

 

21 december 2022

Voorbereidingen jaarplan 2023 op volle gang en terugblik 2022

Onze vereniging maakt zich weer op voor een nieuw verenigingsjaar.

Dat doen we door in de jaarvergadering terug te blikken op het vorige jaar 2022 en ons voor te bereiden op de activiteiten voor het komende jaar 2023.

In 2022 hebben we eindelijk de impact van Covid-19 en de resulterende overheids-maatregelen achter ons kunnen laten. En hebben we ons normale verenigingsleven weer – vol op stoom – in gang kunnen zetten.

Ook dit jaar hebben we veel kennis ontwikkeld, gedeeld en de nodige initiatieven genomen.

Onder anderen met het in gebruik nemen van onze Demobaan, een eerste succesvolle beurspresentatie in Houten Digitaal en een positief ontvangen eerste presentatie van de In eigen beheer ontwikkelde Starterscursus is ook 2022 een belangrijk jaar geworden voor onze vereniging. 

Daarnaast was het uitkomen van WDP2021 een belangrijke gebeurtenis voor onze vereniging.
We zijn er in geslaagd om de informatie en nieuwe WDP functies te verwerken in onze presentaties,  starterscursus en scenario's voor onze demobaan. 

Naast de contacten via onze website, forum en via email verwachten we elkaar ook in 2023 weer vaak te ontmoeten tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten om zo ook de sociale kant van onze vereniging nog meer te beleven.

We wensen iedereen een heel fijn en gezond 2023 tegemoet.

Dat het weer een bijzonder WDP-jaar moge worden.

12 november 2022

Win-DigipetOpdeRails op Houten Digitaal

Op zaterdag 12 november presenteert Win-DigipetOpdeRails zich op  de bekende beurs "Houten Digitaal" in de Expo Houten. 

Dit doen we met een uitgebreide stand – inclusief de spectaculaire demo-baan – waar we een aantal WDP scenario's zullen demonstreren. 

Hier is dan alle gelegenheid om kennis te maken met de enthousiaste leden en aan hen je vragen stellen. 

1 september 2022

Start na vakantieperiode

Nu de vakantieperiode op zijn retour is gaat Win-DigipetOpdeRails weer starten met ons nieuwe seizoen.
In september zullen onze activiteiten weer op stoom komen.

Maar in de vakantie periode hebben een aantal leden niet stil kunnen zitten.
Er zijn een aantal ontwikkelingen verder uitgewerkt en uitgediept.

Projecten

Zo staan voor het najaar weer een aantal verenigingsdagen gepland, zal de door ons ontwikkelde WDP starterscursus voor de eerste keer gaan draaien, gaan we deelnemen aan Houten Digitaal en zullen er ook nu weer een aantal WDP2021 presentaties verzorgd worden.

Presentaties

In de presentaties is weer veel energie gestoken. Vóór de vakantie zijn we gekomen t/m hoofdstuk 6 (Fahrzeug-Anzeiger).
Inmiddels ligt hoofdstuk 7 (Die Fahrstraßen), 8 (Fahrstraßen-Sequenzen) en 9 (Profile und Makros) weer op de plank en wordt er hard gewerkt aan hoofdstuk 10 (Die Fahrten-Automatik) en 13 (Bedingungen und Schaltaktionen).
Ze zijn allemaal in het bekende nieuwe (huisstijl) jasje gestoken.
Alle presentaties zijn gebaseerd op onze Demobaan waarmee we alle voorbeelden uit het handboek live kunnen demonstreren.
Deze presentaties bevatten nu al meer dan 50 eigen gemaakte filmpjes die de diverse onderwerpen ondersteunen en zijn nu met ingesproken tekst.

Nog completer

Om het nog completer te maken bieden we leden die (door persoonlijke omstandigheden) niet op (alle) meetings aanwezig kunnen zijn de mogelijkheid om via een Google Meet sessie deze presentatie alsnog bij te wonen. 

24 april 2022

Vereniging activiteiten 2022 verlopen voorspoedig

Ook voor 2022 staan er weer een aantal activiteiten op onze agenda.

Naast de maandelijkse clubmeetings (op elke 2de zaterdag van de maand) werken we gestaag door aan onze projecten.

 • De demo baan is in de afrondende fase. De baan is zo opgezet dat we deze kunnen gebruiken bij alle club presentaties, uitleg bij persoonlijke vragen, bij onze WDP starters cursus, op beurzen enz.
  Kortom een baan die volledig geïntegreerd is met al onze activiteiten.

 • De WDP starterscursus die voorheen door fa. Bentink verzorgd werd is door ons in zijn geheel herschreven en aangepast op WDP2021. Alle voorbeelden kunnen in praktijk toegelicht worden met onze demo baan. De cursus is voor leden en wordt vanaf september uitgerold.

 • De bestaande WDP 2018 clubpresentaties worden momenteel gemigreerd naar WDP 2021. Een aantal daarvan is inmiddels op de meetings gepresenteerd. Maandelijks wordt een nieuwe presentatie verzorgd.

 • Op onze LEDEN site kunnen de leden gebruik maken van een vertaallijst Duits -Nederlands en Nederlands - Duits. De lijst kan door de leden aangevuld worden. Zo ontstaat er een volledig overzicht van termen en afkortingen die in het WDP handboek voorkomen.

 • In mei vind er een uitwisseling plaats met de modelspoorvereniging VAMES. We gaan kijken of we in de toekomst elkaar vaker kunnen gaan ontmoeten.

 • We zijn ons aan het voorbereiden op deelname van Houten-digitaal. We zullen daar onze demo baan en een aantal projecten presenteren.

 

Je ziet, we zijn een levendige vereniging rondom WDP.
Wil jij je hierbij aansluiten, vul dan op deze website het contact formulier in.
We nemen dan spoedig contact met je op.

20 februari 2022

Nieuwe WDP importeur en samenwerking DD&C

Het Nederlands / Belgische impoteurschap van WDP is overgedragen aan de fa.  Drenth Design & Consulting B.V. (DD&C).

De man achter het Nederlandse bedrijf DD&C, met als nieuw merk YaMoRC Digital (digitale componenten), is Karst Drenth.

DD&C zal naast de hardware modules (YaMoRC ) WDP gaan vertegenwoordigen.
Win-DigipetOpdeRails zal met de fa. DD&C gaan samenwerken.

Onze instructiebaan is al uitgevoerd met de digitale YaMoRC hardware componenten.

Win-DigipetOpdeRails zal voor leden de WDP introductie workshops gaan verzorgen.
Na de introductie workshop kunt u dan "doorstomen" naar onze club presentaties die u met alle fijne kneepjes van WDP laat kennis maken.

Mocht u al in bezit zijn van WDP en u wilt de WDP introductie workshop toch volgen, schrijf dan in als lid.

We zien uit naar onze nieuwe samenwerking en naar uw inschrijving als lid van onze vereniging.

 

24 december 2021

WDP2021 en relatie Windigipet (DL)

Distributie WDP2021.

De inventarisatie binnen onze vereniging en daarop volgende uitlevering van WDP2021 is in in goede harmonie  met fa. Bentink  en Dr. Peterlin vlekkeloos verlopen.

Ondanks de lock-down hebben de leden toch d.m.v. "click and collect" de sticks in ontvangst kunnen laten nemen.

Relatie Windigipet Duitsland.
Het doet ons genoegen om mede te kunnen delen dat onze vereniging ook bij Windigipet Duitsland goed is ontvangen.
We mogen in de toekomst rekenen  op hun ondersteuning en samenwerking.
Op hun website zullen we een apart plekje krijgen.

Dit is door Dr. Peterlin tot uitvoering gebracht.

Zie deze link.

Zodra het mogelijk is zullen we elkaar persoonlijk spreken.

3 december 2021

WDP 2021 wordt uitgeleverd

Vanaf eind week 49  kan de lang verwachte nieuwe versie van WDP2021 geleverd worden.

Ook deze keer zijn er weer meerdere varianten verkrijgbaar en kunnen bestaande WDP gebruikers hun software upgraden. Zie onder de menu optie "BESTELLEN" voor meer informatie.

Win-DigipetOpdeRails heeft zich al georiënteerd op de vernieuwingen en zal in de loop van 2022 haar presentaties hierop aanpassen. 

De presentaties zijn zo opgezet dat per hoofdstuk alle facetten van de software en praktijk toepassingen aan bod komen.
Samen met eigen gemaakte filmpjes, de instructie baan en nog veel meer WDP scenario's vormt dit een compleet pakket aan waardevolle informatie over WDP.

30 oktober 2021

Nieuwe release website en Timeline.

Een nieuwe release van alle onderdelen van onze website is uitgebracht.
Dit was noodzakelijk vanwege updates in de basis software.
De site heeft naast de noodzakelijke technische update ook een uitbreiding van gebruiker functies ondergaan. O.a. deze timeline is hier een van.

20 oktober 2021

TalenTrein

Wind-DigipetOpdeRails heeft een opzet ontwikkeld waarmee het mogelijk is om vanuit de Duits talige software en handboek  dit te ondersteuning in het Nederlands.

Het gaat er om de startende en gevorderde gebruiker inzicht te geven in de structuur van WDP.

Daarvoor is een projectteam samengesteld die voor de toekomst de borging hiervoor op zich neemt.

7 oktober 2021

Inmeettraject met RZTEC

Voor het inmeten van locomotieven is door Win-DigipetOpdeRails een generiek inmeettraject gebouwd.
Dit is voor zien van het RZTEC inmeet apparaat waardoor inmeten efficiënter en nauwkeurig uitgevoerd kan worden.
Het traject voorziet in zowel H0 (AC en DC) als N spoor.
Leden van  Win-DigipetOpdeRails kunnen deze transportabele opstelling in bruikleen mee nemen zodat ze thuis al hun locomotieven kunnen inmeten.
Op de LEDEN site is hiervan een PowerPoint presentatie en alle benodigde informatie beschikbaar.

21 september 2021

Rangeren, pendelen, koppelen en ontkoppelen.

Dat met WDP vele scenario's mogelijk zijn was ons al bekend. 
Win-DigipetOpdeRails heeft op basis van het handboek en club presentaties er een aantal uitgewerkt.
Zowel de WDP projecten, PowerPoint presentaties als filmpjes zijn op onze leden site beschikbaar. 

2 mei 2021

Instructie en Demo baan

Aan de behoefte die de leden uitte voor een instructie / demo baan is invulling gegeven.
Om dit grote project vorm te geven is een projectteam samengesteld. Naar verwachting zal de baan rond de jaarwisseling geïntroduceerd worden.

Met deze instructie baan zijn we in staat de WDP scenario's uit zowel het handboek, onze club presentaties en vele andere scenario's te demonstreren.

20 april 2021

MIJNBAAN op de leden site.

Binnen de vereniging bestaat de behoefte om informatie uit te wisselen over je persoonlijke modelbaan.
Hiervoor is een onderdeel aan de ledensite toegevoegd die dit mogelijk maakt.
De leden kunnen de historie en opzet beschrijven en hieraan foto's toevoegen.
De leden kunnen hieraan likes toevoegen en opmerkingen bij plaatsen.

12 maart 2021

Excursie Miniatur Wundeland Hamburg

Als vereniging willen we geregeld een bezoek brengen aan zowel groot spoor als model spoor banen en tentoonstellingen. Dit kan privé of in tentoonstellingsvorm zijn.

Gestart is met het inventariseren en organiseren van een excursie naar  Miniatur Wundeland Hamburg.
De organisatie is klaar maar door de corona maatregelen is de het bezoek voorlopig uitgesteld tot voorjaar 2022.

8 maart 2021

WDP ontmoet jeugd.

"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" is een waar gezegde dat op onze hobby meer dan van toepassing is.
Alleen we zien dat door allerlei oorzaken de hobbyisten behoorlijk aan het vergrijzen zijn.
Om jongere belangstellenden aan de hobby te binden moeten we kunnen inspelen op een aantal argumenten die hen er van weerhoudt om voor deze mooie en leerzame hobby te kiezen.

Win-DigipetOpdeRails heeft met fa. Bentink de intentie uitgesproken om hierin samen op te trekken.
Het project is door de corona ontwikkelingen tot een nader moment uitgesteld.

1 februari 2021

Club presentaties vervolg.

De presentatie van onze club presentaties die vanwege de corona maatregelen alleen digitaal verzorgd konden worden is een groot succes.

Hoofdstukken 7 t/m 14 zijn in de loop van 2021 verzorgd.

3 augustus 2020

Formele oprichting Win-DigipetOpdeRails.

De vereniging  is ingeschreven bij KvK . Daarvoor zijn er statuten en een huishoudelijk reglement opgesteld die door de leden zijn goedgekeurd.
In het kader van de wet gegevensbescherming en AVG is in het huishoudelijk reglement de Privacyverklaring als bijlage toegevoegd. 
T.b.v. het gebruik van ONS FORUM is een gedrag / spelregels document opgemaakt.

De vereniging is aangemeld bij de NMF. 

Zonder dat we specifieke ledenwerf campagnes konden uitvoeren is het aantal betalende leden gestegen naar 19.

19 juli 2020

ONS FORUM is live gegaan.

Aan de behoefte aan een voor leden afgeschermd forum is invulling gegeven.
Aan de berichten op ONS FORUM kunnen filmpjes, PDF bestanden, ZIP bestanden enz. toegevoegd worden.
Naast het forum is ook een chat-box toegevoegd.
Van onze ledensite en ONS FORUM worden veel gebruik gemaakt en wordt druk bezocht.

11 april 2020

Club presentaties WDP.

De vereniging heeft zich ten doel gesteld om de Duisttalige handleiding van WDP (behoudens hoofdstuk 1) te vertalen naar PowerPoint presentaties.

Hoofdstukken 2, 3, 4, 5 en 6 zijn gereed en de presentaties zijn al verzorgd tijdens de leden bijeenkomsten en Google Meet sessies.

De presentaties bevatten ook filmpjes ter illustratie van de theorie.
Alle presentaties zijn als PDF bestand te vinden op onze afgeschermde ledensite.

1 maart 2020

Beurzen en open dagen.

Het jaarprogramma 2020 is door de covid-19 maatregelen diverse keren bijgesteld.
Aanvankelijk stonden er naast de maandelijkse meetings ook deelname aan beurzen in Weert en Ontrax gepland.
Om de stand op de beurzen te kunnen inrichten heeft de fa. Bentink o.a. een balie/desk en display in onze huisstijl beschikbaar gesteld. Helaas hebben we deze nog niet kunnen inzetten.
Ook de geplande open dagen bij fa. Bentink hebben geen doorgang kunnen vinden.
Hierdoor hebben we onze vereniging daar niet kunnen presenteren en verder onder de aandacht kunnen brengen.

17 februari 2020

Website Leden site

Om alle vereniging informatie onderling te kunnen delen is gestart met de eerste opzet van een afgeschermde LEDEN site. Ieder lid van de vereniging heeft een account en een persoonlijk profiel.
De ledensite wordt steeds verder door ontwikkeld . 
De site is geheel in eigen beheer ontwikkeld. Dat geldt ook voor de CMS.
Borging van deze ontwikkeling is door de eigen leden opgepakt.
Dat geldt zowel voor het technisch, functioneel en content beheer.

28 december 2019

Presentatie nieuwe vereniging.

Met een aantal personen, die in een eerder stadium al toe hadden gezegd in verenigingsverband kennis en ervaring over WDP te willen delen, hebben wij de presentatie van onze nieuwe vereniging voorbereid.
De presentatie, en daarmee de start van Win-DigipetOpdeRails, vond plaats tijdens de opendagen bij de fa. Bentink op 28 december 2019.
In de aanloop naar deze presentatie is er een begin gemaakt met de opzet van de website waarmee we ons naar de buitenwereld kenbaar hebben gemaakt. Daarnaast is er een promotie presentatie samengesteld waarmee we ons kunnen voorstellen.
De fa. Bentink heeft gezorgd voor professionele flyers en logo’s die onze samenwerking uitstralen. Op de website van fa. Bentink hebben we een promotie webpagina ingericht.
Het ledental steeg die dag naar 11 leden hetgeen ons motiveerde verder te gaan met de formele oprichting van de vereniging.

1 augustus 2019

Start initiatief Win-DigipetOpdeRails

Vanaf augustus 2019 hebben er gesprekken plaats gevonden tussen een aantal partijen met als doel een vereniging op te richten ter ondersteuning aan het treinbesturing software pakket Win-DigiPet.

Als basis voor de besprekingen diende het “Oprichtingsdocument” dat hiervoor is opgesteld. Belangrijk uitgangspunt was om een samenwerking tot stand te brengen tussen onze vereniging en de Nederland / Belgische importeur en distributeur van Win-DigiPet (Duits), de fa. Bentink in Apeldoorn.

De uitkomsten van deze gesprekken waren zeer positief, beide partijen hadden vanaf het begin een goede klik.

Kijk met de knop hiernaast voor onze Timeline en volg daar onze activiteiten.Breaking news


Promotie loc

Belangrijk nieuws
Deelname DTS Digitale Infodag 23 september 2023, gratis entree.

Bezoek ons op Houten Digitaal op 9 november 2024

Verandering van spijs doet eten

OVER ONS, WIE WIJ ZIJN


Wij zijn een landelijke vereniging voor de beginnende en de ervaren modeltrein liefhebber (jong en oud) die gebruik maakt of wil gaan maken van het besturingsprogramma Win-Digipet (WDP). Wij zijn een stel vrienden die als gezamenlijke hobby digitaal bestuurde modeltreinbanen hebben. Hiervoor is onze keuze jaren geleden al gevallen op het zeer uitgebreide software pakket Win-Digipet. Wij hebben zodoende ook elkaar ontmoet. De chemie was gauw gevonden en onze slogan 'OpdeRails' betekent dat wij van mening zijn dat Win-Digipet (afgekort WDP) de meest volledige oplossing is.

WDP is een Duits software pakket dat in meerdere talen (waaronder het Nederlands) is vertaald.
Samen met de firma DD&C, de Nederlandse en Belgische importeur en distributeur van WDP en leverancier van YaMoRC besturing componenten, zullen wij het delen van kennis en vaardigheden in het toepassen van WDP op een collegiale en vriendschappelijke manier promoten en ondersteunen.

Een computer bestuurde modelbaan!
Met Win-Digipet is (vrijwel) alles mogelijk. Met het programma heeft u tools tot uw beschikking om uw modelbaan volledig naar uw wensen in te richten. Treinen kunnen zowel volledig automatisch als handmatig bestuurd worden!
Misschien eerst eens de gratis demo-versie bekijken om daarna enthousiast de small of premium versie van Win-Digipet aan te schaffen.

Maar ... Hoe kan ik Win-Digipet op mijn eigen baan het best toepassen?
De start kunt u leren tijdens onze de workshop 'Win-Digipet voor beginners'.
Dat kan nadat u zich heeft aangesloten bij onze club Win-DigipetOpdeRails.
Daarna thuis aan de slag en u loopt tegen uitdagingingen aan die om een oplossing of uitleg vragen. Samen gaan we dan geleidelijk de diepte in. Dat doen we op basis van onze club presentaties en onze speciaal daarvoor ingerichte instructiebaan. Op het juiste moment stappen maken via leerzame en gezellige bijeenkomsten. Een groep van ervaren Win-Digipet gebruikers staat klaar om elkaar te helpen.
Thuisbaan aspecten komen uitgebreid aan bod!
En wellicht bent u over een tijdje degene die de opgedane kennis weer verder deelt met andere geïnteresseerden.

Samenwerking

In samenwerking met

Samenwerking
Waar zijn wij mee bezig

Win-DigipetOpdeRails ontwikkelt voordurend een aantal activiteiten. Welke dit zijn wordt in overleg met de leden bepaald.
Hieronder krijgt u een "kijkje in de keuken" waarin de actuele activiteiten kort worden toegelicht.
Club Presentaties

CLUB PRESENTATIES
Demo banen

DEMO BANEN MET WDP SCENARIO'S
Ons Forum

WEB SITE, LEDEN SITE, ONS FORUM
Leden banen

PRESENTATIES LEDEN BANEN
Ontrax

BEURZEN
YouTube kanaal

ONS YOU-TUBE KANAAL
Clubacties

CLUBACTIES
Ontmoet jeugd

PROJECT WDP ONTMOET JEUGD
Arduino

ARDUINO PROJECT
Onze missie

Onze missie


MISSIE
Onze missie is:
 • Het bevorderen van kennis en vaardigheden om onze modelbanen optimaal te kunnen besturen met Win-Digipet.
 • Op een collegiale en vriendschappelijke manier met elkaar omgaan.
 • Delen en uitdragen van kennis van het software pakket Win-Digipet.


VISIE
Om optimaal van Win-Digipet gebruik te (leren) maken adviseren wij het volgende traject:
 • Schaf via ons bestelformulier Win-Digipet aan en wordt lid van Win-DigipetOpdeRails.
 • Start met onze Workshop.
 • Thuis oefenen met de baan & Win-Digipet.
 • Thuis Win-Digipet videos bestuderen.
 • Volg onze club presentaties op onze meetings met onze instructiebaan.
 • Resultaat rijdende baan m.b.v. Win-Digipet.


Win-Digipet Youtube films kunt u hier bekijken:

WDP Youtube films


Agenda

Win-DigipetOpdeRails heeft zich ten doel gesteld het gestructureerd bevorderen van uitwisseling en up to date houden van kennis en vaardigheden om onze individuele modelbaan optimaal te kunnen besturen met het software pakket WDP.
Dit willen we bereiken door:
 • 1x per maand periodieke clubdagen op wisselende locaties in het land.
 • Presentaties op beurzen.
 • Uitwisseling met andere verenigingen.

De locaties worden in samenspraak met de leden bepaald en vastgelegd in de verenigings-agenda hieronder.
Samen werken we aan WDP projecten waarmee we in staat zijn de software voor de beginnende en gevorderde gebruiker te doorgronden en die informatie te delen.
Onze speciaal ingerichte instructie baan wordt ingezet tijdens de presentaties en op beurzen.
Met name ook individuele vragen en uitdagingen rond de thuisbaan nemen een belangrijke plaats in op onze agenda.
In het kader hiervan staan de volgende activiteiten gepland:


Zaterdag 14 september 2024 - Leden bijeenkomst

Zaterdag 21 september 2024 - Deelname DTS Digitale Infodag

Zaterdag 12 oktober 2024 - Leden bijeenkomst

Zaterdag 9 november 2024 - Houten Digitaal 2024

Zaterdag 16 november 2024 - Leden bijeenkomst

Zaterdag 14 december 2024 - Leden bijeenkomst

Zo zijn wij te herkennen op de beurs:

Roll Up Banner
W D P    D E M O    F I L M S

Win-DigipetOpdeRails ontwikkelt voortdurend nieuwe demonstratie films.
Dat geldt voor de demo scenario's en voor onze club presentaties. Alle scenario's kunnen zowel in de WDP bureauversie als live op onze demobaan gedemonstreerd worden.
De club presentatie films vormen een vast onderdeel van onze presentaties.
We ontwikkelden al ruim 60 films waarin diverse onderwerpen uit het handboek praktisch worden toegelicht.
Hieronder geven we een indruk van een aantal door ons ontwikkelde scenario's en demo films.
De bijgevoegde filmpjes zijn opgenomen vanuit de bureauversie.

Door op de knop "Bekijk Video" te klikken wordt nadere uitleg gegeven en kan het filmpje worden gestart.


      
Demo Scenario 23.01

Dia1.JPG

Continu Verkeer met 4 Locs

      
Demo Scenario 23.02

Dia2.JPG

Schaduwspoor met 4 Locs      
Demo Scenario 23.03

Dia3.JPG

Afloop Rittenautomatiek: verschil Rijwegen - Rijwegvolgorde

      
Demo Scenario 23.04

Dia4.JPG

Virtueel Keyboard

Win-DigipetOpdeRails foto galerij

Overzicht foto's van onze activiteiten over het afgelopen jaar


Win-Digipet bestellen

Bestellingen van nieuwe WDP producten of WDP Updates kunnen geplaatst worden via de daarvoor speciaal ingerichte bestelpagina.

De gratis WDP Demo versie kunt u hieronder downloaden via de Download optie "Demo versie 2021".
Maak hieronder uw keuze uit een van de opties

Zie voor volledige specificaties van de WDP producten:
WDP Specificaties

Demo Versie WDP 2021

4 locomotiven

12 digital systems

50 x 30 Spoorplan

5 zoom levels

      

Bestellen van WDP Producten

Premium Edition

Small Edition

Lok-Programmer

Updates
Onze missie
CONTACT

Heeft u vragen over onze club of wilt u zich aanmelden als lid.

Maak dan gebruik van het formulier hieronder.
Wij nemen dan spoedig contact met u op.

Door op de de knop "Verstuur bericht" te klikken stemt u in met de digitale verwerking van dit bericht.

C O L O F O N


Kvk

KvK 78738849

      
NMF

Wij zijn aangesloten bij NMF

      
Youtube kanaal

Ons Youtube kanaalSamenwerking met fa. DD&C

      
WDP

Samenwerking met Windigipet Duitsland